Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Brott att ta annans parkeringsplats?

Är det ett brott att parkera sin bil på någon annans förhyrda parkeringsplats? /Johanna

Hej!

Ja, det som sker när du parkerar på någon annans plats är att du rubbar dennes besittning. Det är egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader.

Se till exempel RH 2004:24, där en förare av en taxibil hade parkerat sin bil på en parkeringsplats avsedd för ett annat taxibolags bilar. Föraren dömdes för egenmäktigt förfarande till dagsböter.

Richard Langéen • 1 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *