Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Radon dolt fel i fastighet?

Om man efter man har köpt ett hus upptäcker radon i husets källare, kan man åberopa det som ett så kallat dolt fel och häva köpet eller få något form av skadestånd? /Ellie

Hej!

Kanske förr i tiden, när radon inte var lika omdiskuterat, men aldrig nu längre. Som köpare av en fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. I NJA 1986 s 670 uttalade HD att undersökningsplikten vidgats på grund av den omfattande debatt och information som förekom om radonproblemet i början av 1980-talet. Därför är det extremt viktigt att göra en radonundersökning innan man köper ett hus. Annars kan det bli kostsamt. Ett radonhus kan gå ner flera hundratusen kronor i värde.

Intressant ur NJA 1986 s 670:

Genom artiklar i rikspressen d 27 jan 1979 blev bekant att strålskyddsinstitutet vid undersökningar funnit hög radondotterhalt i vissa byggnader i Ekedalen i Tidaholms kommun. Under den därefter följande allmänna radondebatten kom fram att även hus byggda av vissa sorters lättbetong kunde misstänkas vara besvärade av hög radondotterhalt … I förevarande fall skulle C.B. och L.K. därför inte med framgång kunna åberopa sin bristande kännedom om riskerna med radon, om radonfrågan vid tiden för deras förvärv av fastigheten varit föremål för en så omfattande debatt och information att en normalt noggrann och intresserad fastighetsspekulant kan antas ha tagit intryck därav.

Richard Langéen • 29 mar-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *