Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Avtala om besittningsskydd vid arrende

Vi ska arrendera ut vår mark till en bonde i vår by. Vi vill arrende ut det i fyra år. Min fråga är vilken typ av besittningsskydd han kommer få och om det går att avtala bort den på något sätt? /Gunnar

Hej!

En jordbruksarrendator har ett direkt besittningsskydd, dvs. rätt till förlängning, om arrendet löper på mer än ett år. Det går att avtala bort skyddet, men enligt 9 kap. 7 st. 2 jordabalken måste arrendenämnden godkänna avtalet för att det skall bli giltigt. Det måste också stå i avtalet att arrendenämndens godkännande är ett krav. Detta framgår av 8 kap. 2 st. jordabalken.

Richard Langéen • 25 mar-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *