Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Återkräva gåva av fastighet

För sju år sedan så fick jag en fastighet som gåva av min bror. På grund av att jag och hans sambo blivit osams vill han nu ta tillbaka gåvan och påstår att fastigheten inte är min? Kan han ta tillbaka huset?/Britt

Hej!

Om en gåva har överlämnats till mottagaren så är gåvan fullbordad och kan i princip inte återtas. Däremot måste gåva av fastighet följa samma formkrav som köp av fastighet. Detta framgår av 4 kap. 29 § jordabalken, och kraven framgår av 1-3 §§. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknas av både givaren och mottagaren. Det måste också innehålla en förklaring om att fastigheten överlåtes. Enligt 4 kap. 3 § kan dock ett gåvobrev villkoras, dvs. givaren kan upprätta villkor som mottagaren måste följa för att få behålla fastigheten.

Om gåvan följer alla formkrav och inte är villkorad på ett sätt som ger din bror rätt att ta tillbaka den, så är fastigheten din.

Richard Langéen • 23 mar-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *