Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Dold samgandertt till sommarstuga

Jag och min frra sambo har en sommarstuga i hus i Skne. Nu har vi separerat och huset str i hans namn. Stugan r dock kpt tillsammans och vi har bda betalat fr den. Stdjer lagen att han kan ta stugan utan vidare? Kan jag stdja mig p sambolagen eller bodelning? /Nettan

Hej!

Nej, det kan han troligen inte. Men sambolagen r inte tillmplig. Samboegendom utgrs endast av den gemensamma bostaden och bohag i denna bostad. Sambolagen reglerar allts inte sommarstuga, bil, bt etc. En bodelning r inte heller aktuell, eftersom ni inte var gifta med varandra.

Frgan regleras faktiskt inte av ngot explicit lagrum, utan av rttspraxis. Det handlar nmligen om s.k. ”dold samgandertt”, en rttsfigur som erknts av Hgsta domstolen vid ett flertal tillfllen. Lt mig citera en dom frn 2002, NJA 2002 s. 142, som besvarar alla dina frgor:

HD har i en rad rttsfall under 1980-talet (NJA 1980 s. 705, 1981 s. 693 och 1982 s. 589) slagit fast att dold gandertt till fastighet kan uppkomma under vissa omstndigheter fr den ena kontrahenten i ett ktenskap eller ett sambofrhllande. HD kan sgas ha accepterat att dold gandertt kan uppkomma till fljd av en – ofta underfrstdd – verenskommelse mellan makar eller sambor att bda skulle bli gare, trots att den ene av dem formellt str som frvrvare. En sdan tyst verenskommelse har hrletts ur omstndigheterna vid kpet. I de fall dold samgandertt har ansetts freligga har en av makarna eller samborna kpt fast egendom fr att tjna som parternas gemensamma bostad medan den andre underlttat frvrvet genom ekonomiskt tillskott och drigenom uttryckt en nskan om samgandertt till egendomen, vilket den ppne frvrvaren ocks insett eller i vart fall bort inse. En gemensam partvilja eller ett gemensamt avtal avseende samgandertt har drmed ansetts freligga.

Richard Langéen • 12 mar-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *