Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

F tyst p skllande grannhund

Min granne har en rottweiler som skller och skller i hans lgenhet. Nu undrar jag om det finns ngot jag kan gra med std av lagen fr att slut p detta? Det r vldigt irriterande och det str ven mina barn nr de frsker sova. /Ann

Hej!

Det beror p, skulle jag sga. Enligt 12 kap. 25 jordabalken s skall hyresgsten, allts din granne, se till att de som bor i omgivningen inte utstts fr strningar som i sdan grad kan vara skadliga fr hlsan eller annars frsmra deras bostadsmilj att de inte skligen br tlas. Hyresgsten skall ocks iaktta allt som fordras fr att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Frgan r allts hur mycket hunden skller och om detta str s pass mycket att det inte br accepteras. Att du irriterar dig p hunden rcker inte. Vgledning fr var grnsen gr kan hittas i frarbetena till jordabalken (prop. 1992/93:115):

De nu tergivna uttalandena br i huvudsak kunna tjna som vgledning vid bestmmandet av vad som utgr strningar iboendet enligt frevarande paragraf. Denna br dock inte omfatta alla former av strningar som kan ha en skadlig inverkan p en mnniskas hlsa. Det r nmligen ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det frekommer vissa lindriga strningar som kan sgas ha en viss skadlig inverkan p hlsan. Som ett exempel kan tas att lekande barn i en lgenhet kan stra smnen fr en granne som har nattarbete. Det kan tnkas att bullret frn barnleken leder till smnrubbningar som kan medfra en viss hlsorisk. Eftersom sdana strningar trots allt mste accepteras br frevarande paragraf inte vara tillmplig p alla former av strningar som kan vara skadliga i fysiskt eller psykiskt hnseende fr en boendes hlsa.

Propositionen sger vidare:

Nr man bedmer vilka strningar som mste accepteras fr man ska std i den allmnna uppfattningen om vilka strningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behva tla. Ngon srskild hnsyn till mnniskor som r knsligare n normalt kan fljaktligen inte tas. Det finns knappast heller utrymme fr att ta srskild hnsyn exempelvis till att nattarbetande kan behva sova p dagen.

I frsta hand s skall du kontakta din hyresvrd och gra honom uppmrksam p problemet. Enligt 12 kap. 25 jordbalken 2 st. s r han skyldig att ge hyresgsten tillsgelse att se till att strningarna omedelbart upphr.

Richard Langéen • 22 feb-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *