Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Delgivning om uppsgning

Om jag vill sga upp ngon av mina anstllda men denna r sjukskriven, mste jag ka hem till personen ifrga och meddela denna om uppsgningen, eller mste jag vnta tills hon kommer tillbaka? /Niklas

Det beror p omstndigheterna. Enligt 8 LAS, Lag (1982:80) om anstllningsskydd, s skall en uppsgning frn arbetsgivarens sida vara skriftlig. I uppsgningsbeskedet skall anges vad arbetstagaren skall iaktta om han vill gra gllande att uppsgningen r ogiltig eller yrka skadestnd med anledning av uppsgningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har fretrdesrtt till teranstllning eller inte. Har han det och krvs det anmlan fr att fretrdesrtten skall kunna gras gllande, skall ocks detta anges.

Enligt 9 r du ven skyldig att p arbetstagarens begran uppge de omstndigheter som beropas som grund fr uppsgningen. ven denna uppgift skall vara skriftlig, men bara om arbetstagaren begr det.

Nr det gller sjlva verlmnandet s sger 10 att uppsgningsbeskedet skall verlmnas till arbetstagaren personligen. Men om det inte r skligt att krva detta av arbetsgivaren s sger lagen ocks att beskedet i stllet fr ”sndas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast knda adress”.

Uppsgningen anses vara verkstlld nr arbetstagaren fr del av uppsgningen. Om arbetstagaren r oantrffbar och ett uppsgningsbesked har snts via rekommenderat brev, anses uppsgning ha skett tio dagar efter det att brevet lmnades till posten fr befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsgning ha skett tidigast dagen efter den d semestern upphrde.

Richard Langéen • 9 feb-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *