Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Muntligt servitut giltigt?

Uppstller lagen ngra formkram fr att ett servitut ska vara giltigt eller gr det lika bra med en muntlig verenskommelse? /Jonas

Hej!

14 kap. 5 jordabalken stller upp tre formkrav fr uppltelse av servitut. Fr det frsta s skall uppltelsen ske skriftligen ”av den tjnande fastighetens gare”. Fr det andra skall uppltelsehandlingen ”ange den hrskande och den tjnande fastigheten”. Fr det tredje skall handlingen innehlla ”ndamlet med uppltelsen”. Sista meningen i paragrafen understryker att en uppltelse som inte uppfyller dessa freskrifter inte har verkan som uppltelse av servitut.

Richard Langéen • 19 jan-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *