Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Olagligt sknda svenska flaggan?

Jag undrar om det r olagligt att sknda den svenska flaggan genom att t.ex. elda upp, spotta p eller riva snder den? /Anton

Hej, Anton!

Nej, inte direkt. Frr i tiden var det olagligt att sknda den svenska flaggan och brottet hade ett eget lagrum i 16 kap. 7 brottsbalken, ”Skymfande av rikssymbol”. Men lagen upphvdes 1970 d lagstiftaren inte lngre ansg att den fyllde ngon funktion. Att sknda eller frstra den svenska flaggan kan idag bedmas som skadegrelse eller frargelsevckande beteende, men i de flesta fall skulle nog ”grningsmannen” g helt fri. Fr frargelsevckande beteende krvs bl.a. att beteendet riktas mot allmnheten och att dma fr skadegrelse kan bara bli aktuellt om flaggan tillhr ngon annan n ”skndaren”.

I RH 1997:24 dmdes en person fr frargelsevckande beteende efter att under firandet av Sveriges nationaldag ha stllt sig upp p en kulle vl synlig fr vriga deltagare och svngt med en svensk flagga som besttt av ett vikingahuvud i profil, ett solhjul och en yxa. Hovrtten motiverade sin dom p fljande stt:

Att i samband med denna nationella hgtid och detta jubileum stlla sig hgst upp p en kulle vl synlig fr deltagarna i festligheten och svnga med en i hg grad frvanskad svensk flagga p det stt A.L. gjort r enligt hovrttens bedmning gnat att vcka frargelse hos allmnheten. Detta mste A.L. ha varit medveten om. talet fr frargelsevckande beteende skall drfr bifallas.

Richard Langéen • 22 dec-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *