Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

ka tg utan plnbok

Jag lste ert inlgg om att det rknas som bedrgligt beteende att planka p tg utan biljett. Men vad hnder om jag har glmt plnboken utan avsikt. r det fortfarande olagligt? /Gustav

Hej, Gustav!

Nej, det kan man inte sga att det r. Hr kommer den s.k. tckningsprincipen in i bilden. Fr att en handling skall vara olaglig s mste de objektiva brottsrekvisiten vara tckta av de subjektiva rekvisiten. Vi kan ta brottet stld som exempel. Lagtexten i 8 kap. 1 brottsbalken lyder: ”Den som olovligen tager vad annan tillhr med uppst att tillgna sig det, dmes, om tillgreppet innebr skada, fr stld till fngelse i hgst tv r.” De objektiva rekvisten fr stld r att ngon ”olovligen tager vad annan tillhr” och att ”tillgreppet innebr skada” fr den rttmtige garen. Men du mste ha ”uppst att tillgna” dig saken. Detta r det subjektiva rekvisitetet. Tar du ngot i tron om att det r din sak kan du aldrig gra dig skyldig till stld. Tagandet r i och fr sig olovligt, men ditt uppst tcker inte tagandet. Du trodde ju det var din sak. Dremot kan du gra dig skyldig till t.ex. egenmktigt frfarande. Samma princip gller fr bedrgligt beteende. Men har du glmt plnboken nr du ker tg s gr du frmodligen helt fri frn ansvar.

Ett intressant fall r NJA 1991 s. 117, dr en kvinna hade tagit en skylt i tron om att det var hennes. Hon talades fr stld men eftersom hennes uppst inte tckte det olovliga tagandet s kunde hon endast dmas fr egenmktigt frfarande:

Stld r ett uppstligt brott. Samtliga objektiva rekvisit skall vara tckta av uppst. Detta gller sledes ven den omstndigheten att det tillgripna tillhr annan. Av kravet p subjektiv tckning fljer att om G.H. trodde att skylten tillhrde henne, ansvar fr stldbrott r uteslutet … G.H. har visserligen ansett att skylten tillhr henne. Hon har emellertid varit fullt medveten om de faktiska frhllanden som gjort att skylten befunnit sig i mlsgandebolagets besittning nr hon tillgrep den. Ett sdant misstag angende tilltligheten av en besittningsrubbning har inte i svensk rtt ansetts vara ursktligt (jfr t ex NJA 1978 s 607). Med anledning av vad som nu sagts skall G.H. drfr dmas fr egenmktigt frfarande.

Richard Langéen • 13 dec-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *