Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Alltid olagligt att bra kniv?

Jag r trtt p alla rykten om knivar och var man fr och inte fr bra dem. Jag undrar allts om det alltid r olagligt att bra kniv utanfr hemmet. Om inte: var och nr fr man bra kniv? Jag skulle vara tacksam om ni hjlpte mig utreda denna kniviga frga? /Olof

Hej, Olof!
Dr var du allt fyndig. Nej, det r inte alltid olagligt att bra kniv utanfr hemmet. Frgan regleras i Lag (1988:254) om frbud betrffande knivar och andra farliga freml, eller knivlagen. Enligt 1 fr knivar, andra stick- och skrvapen och andra freml som r gnade att anvndas som vapen vid brott mot liv eller hlsa” inte innehas ”p allmn plats, inom skolomrde dr grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon p allmn plats”. Enligt andra stycket grs undantag om fremlet ”enligt srskilda freskrifter ingr i utrustning fr viss tjnst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hnsyn till fremlets art, innehavarens behov och vriga omstndigheter r att anse som befogat”.

Om du inte anvnder kniv i din tjnst eller liknande r allts frgan om ditt innehav av kniv p grund av undantagsregeln i andra stycket r att anse som befogat och drmed inte straffbart. Av frarbetena till knivlagen (prop. 1989/90:129 s. 21) framgr bl.a. att undantaget syftar p sdana innehav av knivar som framstr som legitima och naturliga utifrn en mera allmn samhllelig bedmningsgrund:

”Vgledande fr tillmpningen av den freslagna regleringen av frbud mot innehav av kniv br normalt kunna vara om det r frga om ett sdant knivinnehav som typiskt sett kar risken fr vldsanvndning i samhllet. Det torde i praktiken inte vara ngra srskilda svrigheter att urskilja dessa fall, och polisen br givetvis i verensstmmelse med allmnna principer i tveksamma fall avst frn att ingripa. ver huvud taget br knivfrbudet tillmpas med frnuft och generositet, s att det inte med fog kan uppfattas som ett otillbrligt ingrepp i den personliga sfren.”

I RH 1999:117 hade en kvinna burit p en butterflykniv p Arlanda flygplats, allts en allmn plats. Hovrtten friade dock kvinnan eftersom hon anvnde kniven till att skra frukt p sina resor. S hr motiverade rtten sitt domslut:

”Utredningen i hovrtten visar inte annat n att A.A. innehaft kniven fr personligt bruk, ssom att skra frukt eller brd i samband med utflykter, resor eller liknande. Varken omstndigheterna kring innehavet av kniven eller vad som framkommit om hennes personliga frhllanden ger anledning anta att hon genom innehavet av kniv skulle bidra till att ka vldsanvndningen i samhllet. Vid nu angivna frhllanden finner hovrtten att A.A:s innehav av kniv fr anses ha varit befogat.”

I RH 1999:117 dmdes en annan kvinna till 60 dagsbter efter att ha innehaft tv knivar p allmn plats i Sundbybergs kommun. Kvinnan sade att hon bar p knivarna, en morakniv med ett 10 cm lngt blad samt en strre samuraikniv med ett 17,5 cm lngt blad, i frsvarssyfte. Detta aktualiserade dock inte undantagsregeln och hovrtten angav fljande motivering:

”Det kan inte, som S.L. hvdat, anses frmildrande att bra en kniv i frsvarssyfte (jfr prop. 1989/90:129 s. 12). Med en annan syn riskeras en upptrappning av svl otilltet vld som det motvld som kan vara tilltet. Utredningen berttigar dremot inte till ngon slutsats i vare sig frsvrande eller frmildrande riktning nr det gller risken fr att knivarna skulle komma till anvndning. Detta torde fr vrigt ofta vara fallet vid uppstligt innehav av kniv som inte r straffbart som frberedelse eller frsk till vldsbrott.”

Frarbetena och rttspraxis talar allts om en frnuftig bedmning av knivfrbudet och att det r knivinnehav som ”typiskt sett kar risken fr vldsanvndning i samhllet” som skall frbjudas. Dremot fr du aldrig, oavsett syfte, bra p en stilettkniv om du r under 21 r. Detta enligt 1 3 st. knivlagen.

Richard Langéen • 18 nov-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *