Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Avstyckning av jordbruksfastighet

Jag r jordbrukare sedan mnga r tillbaka och vill nu stycka av en mindre del av min jordbruksfastighet. Min frga r om det finns ngot i lagen som kan hindra mig frn att gra detta? /Karl

Ja, det kan finnas hinder i lagen. Men det beror p. Det du vill gra r en fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 fastighetsbildningslagen. Varje ny- eller ombildad fastighet mste med hnsyn till belgenhet, omfng och vriga frutsttningar vara varaktigt lmpad fr sitt ndaml. Enligt 3 kap. 5 s anses en jordbruksfastighet vara lmpad fr sitt ndaml om den har sdan storlek, sammansttning och utformning att den medger att det fretag som skall bedrivas p fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Nr en sdan bedmning grs skall hnsyn tas till mjligheterna att kombinera fretaget med annan varaktig verksamhet p orten. Srskild hnsyn skall ocks tas om den nya fastigheten frmjar sysselsttning och bosttning i glesbygd. Dock sger 6 att fastighetsbildning som berr en jordbruksfastighet inte fr ga rum om tgrden r gnad att medfra ngon olgenhet av betydelse fr jordbruksnringen.

Avstyckningen mste stmma verens med de regler som har jag rknat upp ovan. Frgan r allts vad den nya fastigheten skall anvndas till.

Richard Langéen • 15 nov-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *