Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Belastningsregistret efter fyllecell

Jag hamnade i fyllecell i fredags och undrar om det finns ngon risk att jag hamnar i brottsregistret p grund av detta? /Janne

Hej, Janne!

Nej, du kanske skall sluta dricka s mycket, men i vrigt s kan du vara lugn. Uppgifter som skall registreras i belastningsregistret r listade i 3 lag (1998:620) om belastningsregister. Registret skall bara innehlla uppgifter om den som: 1. genom dom, beslut, straffrelggande eller frelggande av ordningsbot har lagts pfljd fr brott, 2. har lagts frvandlingsstraff fr bter, 3. med tillmpning av 30 kap. 6 brottsbalken har frklarats fri frn pfljd, 4. p grund av klagares beslut enligt 20 kap. 7 rttegngsbalken, 9 eller 17 lagen (1964:167) med srskilda bestmmelser om unga lagvertrdare eller 46 lagen (1988:870) om vrd av missbrukare i vissa fall inte har talats fr brott, eller 5. har meddelats besksfrbud enligt lagen (1988:688) om besksfrbud eller tilltrdesfrbud enligt lagen (2005:321) om tilltrdesfrbud vid idrottsarrangemang. Lag (2005:322).

Richard Langéen • 18 okt-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *