Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Tolkningsfretrde vid avtal

Nr det skrivs ett kpeavtal och det r kparen som utformar avtalet, vem har tolkningsfretrde? Eller finns inte detta begrepp inom juridiken? /Roland

Jo, det frekommer, men frmst inom arbetsrtten. Dr innebr det att arbetsgivaren fr tillfllet mste acceptera den tolkning av lag och avtal som en kollektivavtalsbunden fackfrening gr. Tolkningsfrgan avgrs sedan i domstol. Detta kan du lsa i 34 Lag (1976:580) om medbestmmande i arbetslivet:

”Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som r bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prvats.”

I stort sett saknas lagregler nr det gller avtalstolkning. Istllet finns det olika principer som domstolarna anvnder sig av fr att tolka ett avtal. Det finns en viktig regel i Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentfrhllanden som kallas fr oklarhetsregeln. Den innebr att ett otydligt villkor i ett skriftligt avtal skall tolkas till nackdel fr den part som skrivit villkoret:

”Om innebrden av ett avtalsvillkor som inte har varit freml fr individuell frhandling r oklar, skall vid en tvist mellan en nringsidkare och en konsument villkoret tolkas till konsumentens frmn.”

Richard Langéen • 13 okt-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *