Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Sex med barn under femton

En 18-rig kille har haft sex med min 14-riga dotter. Nu undrar jag om det som han gjort r olagligt trots att samlaget var msesidigt? /Eva

Ja, det spelar ingen roll om din dotter var med p det. Sex med barn under femton r alltid olagligt. 6 kap. 4 brottsbalken sger att ”den som har samlag med ett barn under femton r eller som med ett sdant barn genomfr en annan sexuell handling som med hnsyn till krnkningens art och omstndigheterna i vrigt r jmfrlig med samlag, dms fr vldtkt mot barn till fngelse i lgst tv och hgst sex r”. Dremot sger att 5 att ”ett brott som avses i 4 frsta eller andra stycket med hnsyn till omstndigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, dms fr sexuellt utnyttjande av barn till fngelse i hgst fyra r”.

Omstndigheterna kan allts reducera pfljden till ”sexuellt utnyttjande av barn”. Faktorer som kan spela in r t.ex. grningsmannens och barnet lders samt om barnet var med p samlaget. I ditt fall s verkar alla dessa faktorer vara uppfyllda och 18-ringen skulle troligen dmas till det lindrigare straffet, som kan leda till hgst fyra rs fngelse. D grningsmannen r 18 r kan han dock bara f fngelsestraff om det finns ”srskild skl” enligt 30 kap. 5 brottsbalken:

”Fr brott som ngon begtt efter det att han eller hon fyllt arton men innan han eller hon fyllt tjugoett r fr rtten dma till fngelse endast om det med hnsyn till grningens straffvrde eller annars finns srskilda skl fr det.”

Den slutliga domen skulle med rtt hg sannolikhet bli sexuellt utnyttjande av barn och villkorlig dom enligt 30 kap. 7 brottsbalken.

I NJA 2006 s. 79 dmdes en man fr sexuellt utnyttjande av barn till fngelse i ett r. Mannen hade varit drygt 25 r vid tillfllet fr samlaget och mlsganden knappt 14 r. Omstndigheter som spelade in var bl.a. barnets frivillighet:

”Av utredningen i mlet framgr, med de reservationer som kan flja av mlsgandens lder och mognad, att samlaget varit helt frivilligt frn mlsgandens sida och att det prglats av msesidighet. Mlsganden och N.A. har bgge frklarat att de blivit kra i varandra, och den sexuella samvaron har planerats av dem bgge i samrd. Mlsganden hade ocks vid samvaron uppntt en sdan lder att denna i sig inte kan anses utgra ngot hinder mot att beakta frivilligheten. Det har inte heller framkommit ngot om mlsgandens mognad eller omstndigheterna i vrigt vid grningen som ger anledning att bortse frn frivilligheten. Det fr under sdana frhllanden anses st klart att grningen inte kan betraktas som ett s allvarligt slag som avsetts falla under bestmmelsen om vldtkt mot barn och som skall bestraffas med minst tv rs fngelse. N.A. skall drfr dmas fr sexuellt utnyttjande av barn.”

Ls hela domen p: https://lagen.nu/dom/nja/2006s79

Richard Langéen • 7 okt-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *