Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Hur lngt strcker sig allemansrtten?

r det tilltet att ta vad som helst som vxer ute i skog och mark? Jag tnker p allemansrtten och hur lngt den strcker sig. Skulle jag t.ex. kunna plocka blommor frn en annans tomt? /Joel

Hej, Joel!

Nej, du har inte rtt att ta vad som helst bara fr att det ”vxer ute i skog och mark”. Allemansrtten regleras bl.a. av 12 kap. 2 brottsbalken:

”Den som i skog eller mark olovligen tager vxande trd eller grs eller, av vxande trd, ris, gren, nver, bark, lv, bast, ollon, ntter eller kda eller ock vindflle, sten, grus, torv eller annat sdant, som ej r berett till bruk, dmes fr verkan, om brottet med hnsyn till det tillgripnas vrde och vriga omstndigheter r att anse som ringa.”

Det du har rtt att plocka r svamp, vilka br, blommor och liknande p annans mark. Men det r inte tilltet att ta blommor frn en annans trdgrd, de r inte vilda. Det skulle troligen rknas som snatteri pga. sitt ringa ekonomiska vrde.

Det finns ett intressant rttsfall frn 1980-talet (NJA 1986 s. 637) dr en person dmdes fr stld efter att ha plockat vitlav till ett betydande ekonomiskt vrde. Stlden innefattade 1 300 ldor vitlav om ca 15 liter i varje lda. Domen frklarar ganska tydligt vad som gller och hur lngt allemansrtten strcker sig:

”Den s k allemansrtten medger att var och en fr plocka t ex br och svamp i skogen. Dremot r det inte tilltet att utan tillstnd av markgaren t ex taga grenar frn vxande trd. Att plocka br och svamp medfr – rtt utfrt – ingen ekonomisk skada; riset och mycelet finns kvar och kan p nytt producera br och svamp. Att taga gren frn vxande trd kan dremot skada trdet; som exempel kan nmnas att en gran kan f rtskada, om en gren tas bort p ett olmpligt stt. Att plocka vitlav i den utstrckning som hr har frekommit medfr skada fr markgaren p grund av att laven har ett ekonomiskt vrde och genom att ingreppet frsmrar markens godhet och drmed p sikt kan minska markgarens utbyte av den vxande skogen; enligt den erfarenhet som nmndemnnen frn orten har kan det antagas att markens tcke av lav blir helt terstllt frst efter 20 r.”

Du kan lsa hela domen p: https://lagen.nu/dom/nja/1986s637

Richard Langéen • 30 sep-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *