Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Fritt att hetsa mot homosexuella?

Jag driver en kontroversiell blogg och undrar i vilken grad det r lagligt att ”hetsa” mot homosexuella. Jag tnker p ke Green som friades av Hgsta domstolen trots att han kallat bgar fr en cancersvulst och liknande. Fr man gra s? Det borde vl vara hets om ngot? /Simon

Hej, Simon!
Sedan den 1 januari 2003 r det olagligt att ”hetsa” mot personer p grund av sexuell lggning, t.ex. homosexualitet. Detta efter ett tillgg till lagen om hets mot folkgrupp (SFS 2002:800). Men rttspraxis visar att frgan r komplicerad.

Fallet ke Green (NJA 2005 s. 805) r speciellt eftersom den talade var pastor och predikade sina sikter i kyrkan. Det som friade honom var Europakonventionen om mnskliga rttigheter, som r lag i Sverige sedan 1995, samt Europadomstolens rttspraxis (allts tidigare domar). Om ke Green hade dmts av Hgsta domstolen s hade Sverige sannolikt fllts i Europadomstolen, vilket HD ville undvika. Utan Europakonventionen s hade han dmts fr hets mot folkgrupp.

S hr str det i domen:

”Det r inte uppenbart att grundlagsskyddet fr yttrandefriheten lgger hinder i vgen fr att dma .G. enligt talet (jfr 11 kap. 14 RF). Inte heller i vrigt hindrar grundlagen att han dms enligt ansvarsbestmmelsen om hets mot folkgrupp. Den bedmning som d skall gras r i vad mn Europakonventionen pverkar frgan om ansvar fr .G. Religionsfriheten regleras dr i artikel 9 och yttrandefriheten i artikel 10. Det kan redan hr ppekas att den frstnmnda friheten r mera vidstrckt n enligt RF (Regeringsform, min anm) … Vid en samlad bedmning av omstndigheterna – mot bakgrund av Europadomstolens praxis – i .G:s fall r det till en brjan klart att det inte r frga om sdana hatfulla uttalanden som brukar kallas hate speech. Detta gller ven det av hans yttranden som fr betraktas som mest lngtgende dr sexuella abnormiteter beskrivs som en cancersvulst Under sdana omstndigheter r det sannolikt att Europadomstolen, vid en prvning av den inskrnkning i .G:s rttighet att frkunna sin i bibeln grundade uppfattning som en fllande dom skulle utgra, skulle finna att inskrnkningen inte r proportionerlig och drmed skulle utgra en krnkning av Europakonventionen Det anfrda leder till att ansvarsbestmmelsen om hets mot folkgrupp i detta fall br tolkas mera restriktivt n vad dess frarbeten ger vid handen fr att en konventionsenlig tillmpning skall uppns.”

ke Green-domen har dock ftt verkan ven utanfr religionsfriheten. I december 2005 friades fyra unga mn av hovrtten sedan de delat ut flygblad fr den nationalsocialistiska organisationen Svenska motstndsrrelsen. Flygbladen innehll angrepp mot hom osexuella. Precis som i fallet ke Green s tog hovrtten hnsyn till Europakonventionen och Europadomstolen. Killarna dmdes dock av Hgsta domstolen (NJA 2006 s 467), bl.a. p grund av att sikterna hade spridits i en skola och inte via en predikstol. Tre av killarna dmdes till villkorlig dom och dagsbter och den fjrde till skyddstillsyn och dagsbter. Tv justitierd var dock skiljaktiga och menade att HD borde gtt p samma linje som i ke Green-fallet.

Det skall finnas ett annat fall frn 2005 dr en sextonrig kille dmts fr hets mot folkgrupp efter att ha skrivit htska inlgg om homosexuella p ett HBT-forum. I ett av inlggen skall det ha sttt: ”Bgeri r en stor sjukdom som gr att bota med knga i huvudet ” Detta fall verkar dock inte ha gtt till HD, eftersom jag inte kan hitta det p Rttsbanken. Jag lste om det p Wikipedia.

Richard Langéen • 17 sep-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *