Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Olaga intrng vid portfrbud?

Jag blev orttvist (ivf enligt min mening) portfrbjuden i sex mnader frn en krog i Malm fr ngra veckor sedan. I helgen tog jag mig nd in p krogen och nu tnker vakterna polisanmla mig fr olaga intrng? Tycker ni jag behver oroa mig fr att bli dmd? /Per

Hej, Per!

Nej, det tycker jag inte. Jag tror att en sdan dom skulle bryta mot den s.k. legalitetsprincipen, allts straffrttens devis ”inget straff utan lag”. Olaga intrng regleras i 4 kap. 6 2 st. brottsbalken, som sger att den som ”intrnger eller kvarstannar ngon eljest obehrigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, p upplagsplats eller p annat dylikt stlle, dmes fr olaga intrng till bter”. Lagen talar allts om privata utrymmen och inte allmnna platser som en krog r.

Detta kom ocks HD fram till i NJA 1995 s. 84, som handlade om en person som tagit sig in i en affrslokal trots att affrsinnehavaren hade portat honom:

”Mot bakgrund av vad som anfrs i frarbetena och med beaktande av straffrttens legalitetsprincip kan inte stadgandet om olaga intrng tolkas p annat stt n att det r avsett att utgra ett skydd fr lokaler och vissa andra utrymmen som inte r tillgngliga fr allmnheten. Med hnsyn hrtill kan inte en affrslokal, dit allmnheten har fritt tilltrde under dess ppethllande, anses vara en sdan lokal som syftas i 4 kap 6 2 st BrB. P.T:s frfarande att g in i affrslokalerna r drfr, som TR:n funnit, inte att bedma som olaga intrng.”

Richard Langéen • 11 sep-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *