Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Tvngsfrsljning av hus

Jag och min bror ger ett hus tillsammans. Nu vill jag att min bror skall kpa ut mig eller att vi sljer huset s fort som mjligt, men han vgrar. Kan jag tvinga honom att lsa ut mig eller att slja huset och i s fall hur? /David

Hej, David!
Om inget annat har avtalats s regleras frgan av samganderttslagen. Lagen sger att du har rtt att tvngsfrslja huset om din bror inte vill lsa ut dig eller motsger sig en frsljning. Huset kommer d att sljas p offentlig auktion. Enligt 6 kan din bror bestrida sig en frsljning om han kan visa att det freligger synnerliga skl fr anstnd, t.ex. ett dligt marknadslge som skulle leda till en stor ekonomisk frlust. Det kan ocks freligga hinder mot frsljning genom testamente, t.ex. om en tredje person har rvt nyttjandertt till hela eller delar av fastigheten eller om fastigheten har frvrvats genom ett testamente som frbjuder verltelse.

Richard Langéen • 31 aug-2008


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *